“Bawat Gumagalaw” sa Genesis 9:3


“Bawat Gumagalaw” sa Genesis 9:3

“Bawa’t gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo; gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sainyo.” (Gen. 9:3)

Ang katuwiran ng iba, “Ang baboy at iba pang karumaldumal ay gumagalaw, kaya maari ‘tong maging pagkain natin.” Mayroon nga bang katuwiran ito? Mas maganda kung ang Biblia mismo ay sasagot.

Una. Ang pinaguusapan sa talatang ito ay hindi kinakailangan kung ano ang makakainin kundi kung paano kakainin. Ang immediate context ng talata (v. 5) na nagsasabing huwag “kakainin ang laman na kasama ang buhay [dugo] nito” ay nagpapatunay ng ideyang ito.

Ang konteksto ay pumapatungkol sa pagpatay (killing, cf. v. 5) at pangangaso (hunting, cf. v. 2). Ang maghanap ng listahan o utos ng dapat kainin at hindi dapat kainin ay hindi interes ng talatang ito. Mabuti nalang, hindi lang sa isang talata nabubuo ang doktrina (tignan ang Lev. 11 and Deut. 14 para sa listahan ng kakainin at hindi dapat kainin).

Pangalawa. Ang salitang “bawat” sa v. 3 ay malaganap na salita, tanging ang konteksto lamang ang magdedesisyon kung ano ang pakahulugan nito (tignan ang Genesis 6:21; 24:1, hindi ibig ng bawat ay lahat at lahat ay bawat). Halimbawa, bago bumuhos ang matinding ulan, nag-utos muna ang Diyos kay Noe na magbaon ng “lahat na pagkain na kinakain” (6:21). Sa talatang ito, kahit ginamit yung salitang lahat sa talata ay hindi nangangahulugang lahat sapagkat ang ibabaon lang niya ay yung pagkain na kinakain lamang. Lumalabas lang na may bagay na hindi dapat kainin. Sa pagkakataong ito, hindi sakop ng bawat ang karumaldumal na hayop.

Pangatlo. Inutusan ng Diyos si Noe na kumuha ng “tigpipito sa bawat malinis na hayop,” at “dalawa [lang] sa mga hayop na hindi malinis” (7:2). Kung kakainin ni Noe at ng kaniyang pamilya ang karumaldumal na hayop, wala na sanang matitirang karumaldumal sa panahon natin ngayon. Sa madaling salita, mababaliwala ang pagligtas niya sa karumaldumal na hayop kung papatayin at kakainin din nila ito.

Pang-apat. Bago pa lamang ibinigay ang utos na kainin ang bawat gumagalaw (v. 3); alam na ni Noe ang pagkakilanlan ng malinis na hayop sa maruming hayop. Iuutos ba ng Diyos na pakainin ang hindi malinis? Kung tayo ngang mga tao ay ayaw magpakain sa ating mga minamahal ng hindi malilinis na pagkain, gaano pa kaya ang Diyos?

Pang-lima. Inihambing ang utos na kumain sa “bawat gumagalaw” sa “sariwang pananim” na ibinigay ng Panginoon. Noong pumasok ang kasalan sa mundo, pumasok din ang “tinik at dawag” (Gen. 3:18), kasama na rito ang mga halaman na nakakalason (katulad ng lipa, bayati at kabuting ahas). Kung hindi lahat ay maaring kainin sa bawat sariwang pananim; ganun din sa bawat gumagalaw.

Pang-anim. Wala tayong makikitang tala sa Genesis na kumaen ang mga anak ng Diyos ng mga hayop na karumaldumal. Sa kabilang banda, puro malilinis na hayop ang kinain nila, gaya nalang ni Abraham (18:7); ni Jacob (25:27-28; 27:3-4, 9-10); at ni Isaac (27:31). Ito ay isa nanamang patunay na sa Genesis 9:3, hindi kasama dito ang karumaldumal na hayop.

Pang-pito. Wala naman sigurong papayag na porke’t gumagalaw ang butiki, ipis at garapata, ay isasama na natin ito sa pagkaing pinapakain ng Diyos.

Samakatuwid, hindi porke’t gumagalaw ang baboy at iba pang karumaldumal na hayop ay kasama na ito sa katagang “bawat gumagalaw” sa Genesis 9:3. Itong katagang ito ay pumapatungkol lamang sa malilinis na hayop.

Advertisements

e-Book: Adventist Home


Adventist Home

See: Adventist Home

Author: Ellen G. White

This compilation contains practical counsel for Christian families, including guidance on where to locate the home and how to make it pleasant, and counsel on how to get along with other family members.


Elisabeth Elliot:

“Does it make sense to pray for guidance about the future if we are not obeying in the thing that lies before us today? How many momentous events in Scripture depended on one person’s seemingly small act of obedience! Rest assured: Do what God tells you to do now, and, depend upon it, you will be shown what to do next.”

Trust and Obey

e-Book: Letters to Young Lovers


22604834

See: Letters to Young Lovers

Author: Ellen White

A group of letters and other counsel Ellen G. White gave to couples in love. Thoughtful advice for all contemplating marriage.

Advertisements